Welcome

นิลมังกรนาวี สโมสรฟุตบอลราชนาวี ระยอง หรือ สโมสรฟุตบอลราชนาวีสโมสร ทีมที่มีศักยภาพดีพอ ที่จะยืนหยัดในบนเส้นทางลีกสูงสุด อย่างไทยพรีเมียร์ลีก โดยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ทำให้ นิลมังกรนาวี ที่เป็นรู้จักเรื่องรือไปทั่วประเทศ และเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าเกรงขามในเวลานี้

ก่อนมีการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลของกองทัพเรือนั้น กองทัพไทยได้จัดให้มีการแข่งฟุตบอลภายใน โดยกองทัพเรือมีเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือท่านต่างๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยตลอด ดังปรากฏว่า พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ได้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะนักเตะจากโรงเรียนนายเรือจนได้แชมป์ถ้วยทองหลวงในปี พ.ศ. 2458 ก่อนจะมาได้แชมป์ถ้วย ก. 2 สมัยในปี พ.ศ. 2466 และ 2467 ในสมัยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อมากองทัพเรือไทยจึงได้จัดตั้งสโมสรฟุตบอลราชนาวีสโมสรขึ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2499

รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วไปให้ถึงเส้นชัย ไปสู่จุดหมาย หนึ่งใจที่เราต้องการ ราชนาวี ระยอง

http://www.navyrayong.com/